book

Geestelyk vertrek tot gebruyk der religieuse gemeynten, als ook zeer nuttig voor alle soorten van menschen, die in de weireld God zoeken, en volmaektelyk willen dienen

Louis Bourdaloue, Joannes-Baptista Caers Tot Gend : by Bernard Poelman, 1810

Services

Reference details