book

Vanden heylighen, weerdigen, alderhoochsten sacrament des autaers, hoe dat is een geduerich sacrificie oft offerande, so Christus een onuerganckelick priester is na d'ordinantie van Melchisedech [...]

Arnoldus Mermannius, Emanuel Philippus Trognesius Thanwerpen Antwerpen : by Emanuel Philips Tronæsius, 1567

Services

Reference details