book

Een claer betooch va[n]de[n] oorspronck der Lutherie, Van die menichvuldicheyt der Secten. Van die tweedrachticheyt die onder den Sectarissen es. Van die schade en[de] bloetstortijnghe, die ter cause der Secten is gheschiet int Christendo[m] vanden iare duust vijf hondert zeuenthiene, tot de[n] iare duust vijf hondert zessentzestich

Wilhelmus Damasus Lindanus, Jacobus Veldius, Pieter de Clerck Ghedruct te Brugghe Brugge] : bij my Pieter de Clerck, 1567

Services

Reference details