book

Die hystorie van der orloghen gheschiedt in Vranckrijck in Prouencen en[de] tgraefschap van Venayscin, tusschen de catholycke en[de] diemen noempt Hughenoysen, int jaer M.D.LXII.

Louis de Perussis, Antonius Thielens Thantwerpen Antwerpen : by Antonium Tilens ..., 1564

Services

Reference details