book

Verclaringhe voor de gherechtighe oorloghe van't aldertreffelijckste huys van Oostenrijck; mitsgaders oock d'antwoorde op de verclaeringhe die op den naem des conincks van Vranckryck uitgegaen is

Gedruckt in de stadt der waerheydt : 1635

Services

Reference details