book

Tyd-verdryf : ondersoek op de Néder-duytsche spraek-konst, met de noodige lessen op de néder-duytsche vers-maekerye, kort gesegd de schóle der schól-meesters en de oefen-perk der dichters, doorsaeyd met stukskes van allerhande slach soo ten voorbélde voor alsnog onbedrévene schryvers, als tot voedsel en vermaek des geests voor alle slach van menschen

F. D Vandaele Ieper : De Varver, 1805-1805

More from

Services

Reference details