book

Neder-landtsche gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche provintien, 't sedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den iare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen, ende stichtelijke rimen ende liedekens [...] De liedekens [...] gestelt op musycknoten

Adrianus Valerius Tot Haerlem : gedruckt voor d'erfgenamen vanden autheur ..., 1626

Services

Reference details