book

Redenen by den edelen heere van Nederhorst, overgegeven aen sijn ed. collegae, de heereen plenipotentiarij, ende gesonden aende ed. mog. heeren Staten van utrecht. Hier zijn noch by gevoeght eenige bedenckingen

Godard Van Reede van Nederhorst 1648

Services

Reference details