book

Warachtigh verhael, hoe dat den vyandt een groote macht soo van ponten, schepen ende chaloupen van langher hant by een ghebracht hebbende, eyndelijcken haer opde stroomen begevende zijn vande Heeren Staten schepen inde vlucht geslaghen ende gheheel overwonnen gheworden, midtsgaders den inventaris van alle de ponten, chaloupen, pieyten ende andere schepen inde vlote ghevonden. Als mede de lijste van alle gevangenen. Gheschiet den xij. ende xiij. septembris 1631

Tot Middelburgh : by de Weduwe van Symon Moulert ..., 1631

Services

Reference details