book

Verzaemeling der nae-prysdingende dicht-werken, op het voorwerp ... voorgesteld door de Maetschappy van welspreek-kunde gezeyd Kersouwieren, binnen de stad Oudenaerden ...

J. B De Backer, Joseph Cloppenburgh, Louis Burvenich, Thomas Van Loo Tot Gent : Drukkerye van de weduwe A. B. Stéven, 1814

Services

Reference details