book

Den wtersten wille van Lowys Porqvin door hem by maniere van een lieflijck testament, in rijme gestelt, tot onderwijs ende stichtinghe van sijne kinderen. Seer bequaem voor alle christer huys-vaders, om hun kinderen te onderwijsen

Lowys Porquin, Antoon Sallaerts t'Antwerpen : by Godtgaf Verhulst ..., 1655

Services

Reference details