book

't Ghentsche wandel-pratje. Alwaer tusschen vader en sone ghesproken wort van het recht ghebruyck der beelden soo die in de H. catholycke kercke ghebruyckt ende ghe-eert worden ...

Lieven Gillis Te Ghendt : by Maximiliaen Graet Boekdrukker] ..., 1656

More from

Services

Reference details