book

Het seldsaem leven, uyt-muntende deughden, ende wonderlycke doodt vanden H. Alexivs, oorsprongh der alexianen (gheseyt) celle-broeders: wiens hh. ghebeenten binnen [...] Ghendt [...] zijn rustende

Laurentius Van der Elst, Alexander Voet, Maximiliaen Graet Te Ghendt : by d'hoirs van Maximiliaen Graet ..., 1686

Services

Reference details