book

Sekere remedien voor de ellenden van desen tijt. Gherepresenteert in een voorbeeldinge vande waerachtige bekeeringhe ende penitentie van die van Niniue

Jacob de Keysere Te Ghendt : by Bavdewyn vanden Berghe ..., 1647

More from

Services

Reference details