book

Een schoon deuoot kerck-boecxken. Dat is Maniere om wel ter kercken te gaen, ende daer wel te bidden, sermoen en misse te hooren ter zalicheyt

Cornelius Columbanus Vrancx Te Ghendt : by Gaultier Manilius ..., 1607

Services

Reference details