book

De reyse van den dolenden ridder in het wilde woudt van de wereltsche ydelheyt verdoolt, van waer hy eyndelick gestelt ende gestiert is ten rechten weghen die tot de eeuwighe saligheyt leydt

Jean de Cartigny, Stephanus Stapel, Jan van den Kerchove Tot Ghendt : by Ian vanden Kerchove ..., 1649

Services

Reference details