book

Resolutien hoe de minder-broeders hun selven moghen ofte moeten draghen, aengaende het besighen vande aelmoessen van ghelt, tot hunnen noodt

Bonifacius Maes, van den Kerchove widow and heirs Te Ghendt Gent : by de hoirs van Ian vanden Kerchove, 1676

Services

Reference details