book

Reglement ende ordonnantie politicque [...] op t'faict vande passagiers ende coopmans goederen, die met de waeghelieden ofte voermans daghelijckx ryden van[de] voornoemde stadt van Ghendt, naer Brvssel, ende Antvverpen

Te Ghendt : by Bauduyn Manilius Boekdrukker] ..., 1654

Services

Reference details