book

Placaet ende ordinantie, opt repareren oft vermaken vanden quaden straten, ende weghen, diemen van nv [!] voorts alle iare tusschen half maerte ende meye vermaken moet [...] ghegeuen t'Hantwerpen den derden februarij, M.D. tseuentich. Andermael herpubliceert den zesten maerte 1610

Jan Van den Steene Te Ghendt Gent : ghedruckt by Ian vanden Steene ..., 1610

More from

Services

Reference details