book

Ordonnantien ende conditien op t'faict vande verpachtinghe ende inninghe van't recht vanden ouden impost van Vlaendren op den slagh van Vleesch

Jan van den Kerchove Te Ghendt : by de weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ..., 1671

Services

Reference details