book

Ordonnantien ende conditien op t'faict vande verpachtinghe ende inninghe van't recht vanden ouden impost van Vlaendren op den slagh van Vleesch

van den Kerchove widow and heirs Te Ghendt : by de weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ...], 1671

Services

Reference details