book

Ordonnantien ende conditien op het faict vande verpachtinghe ende inninghe vande impositie, mitsgaders vanden ouden dobbelen impost van Vlaendren op de bieren

van den Kerchove widow and heirs Te Ghendt Gent] : by de weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ...], 1671

Services

Reference details