book

Ordonnantien ende conditien op het faict vande verpachtinghe ende inninghe vande impositie, mitsgaders vanden ouden dobbelen impost van Vlaendren op de bieren

Jan van den Kerchove Te Ghendt Gent : by de weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ..., 1671

Services

Reference details