book

Ordonnantien ende conditien daer op van weghen de heeren gheestelijcke ende Vier-Leden s'landts van Vlaendren, verpacht wort t'recht vande maelderye van het graen, commende ten hoven om ghebacken te worden

Te Ghendt : her-druckt by de weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ..., 1670

Services

Reference details