book

Ordonnantie op t'faict vanden styl, proceduren, rechten, en[de] sallarissen diemen schuldich es [!] te betaelen, inde leen-houen vanden lande en[de] graef-schepe van Vlaenderen [...]. Ghegheuen binnen der stadt van Bruessele den neghensten dach van meye 1618

Te Ghendt : ghedruckt, by Ian vanden Steene ..., 1618

Services

Reference details