book

Ordonnantie en[de] conditien, waer op men van weghen de heeren gheestelijcke en[de] Vier-Leden s'landts van Vlaendre[n] verpachten sal den impost van alle de bieren, die aldaer ghebrauwen, inne-ghebracht ende ghesleten zullen worden

Gualterus Manilius Te Ghendt Gent : by Gaultier Manilius ..., 1621

More from

Services

Reference details