book

Nievwe ordonnantie ende liste s'conincx ons gheduchs heeren vanden iaere 1634. Op het lichten en[de] ontfanck vande licenten, van incommende ende uytvoerende coopmanschepen, in het quartier van Ghendt

Te Ghendt : by Anna vanden Steene fa. Ians ..., 1634

Services

Reference details