book

Nievwe lyste s'conincx ons ghenadighs heeren vanden Iaere 1655. Op het lichten ende ontfanghen van de rechten, op de innekommende ende uyt-gaende waren ende koopmanschappen

Tot Ghendt : ghedruckt byde weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ..., 1655?

Services

Reference details