book

Nederdvytsche epigrammen ende epitaphien van verscheyden persoonen en differente saecken, soo wel om te stichten, als den geest te vermaecken

Richard Verstegen Tot Brvssel : by Ian van Meerbeeck ..., 1624

More from

Services

Reference details