book

Mirakel tot Antvverpen gheschiedt, door de verdiensten vanden H. P. Ignativs de Loyola, fondateur der Societeyt Iesv, den XXVI. iulius M.DC.XXXV

Bauwdewijn Willot, Hendrik Aertssens T'Antvverpen : by Hendrick Aertssens ...], 1635

Services

Reference details