book

Lijste ende instructie daer op men van weghen de gheestelijcke ende Vier-Leden 'slandts van Vlaenderen, verpachten zal het recht ende impositie ghestelt op de pasturerende bestiaelen, ghenaemt het bestiael-ghelt

Jan van den Kerchove Te Ghendt : by de weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ..., 1672 i.e. 1679

Services

Reference details