book

Korte redenen voor-ghehouden aen hooge en mogende heeren vanden Raede in Vlaenderen. Tot betoogh dat volgens de costume van Ghendt bestandtigh can wesen eene ghifte inter vivos, van eene onbesette rente ...

Joannes Antonius Knobbaert Te Ghendt : by Maximiliaen Graet, 1674

Services

Reference details