book

De president ende raedtslieden s'conincx [...] doen te weten: dat uytte dien hier in't hof proces gheresen was tusschen Jan van Ooteghem heesschere reformant den procureur generael van Vlaenderen met hem ghevought ter eender zijde, ende burghmeester ende schepenen [...] van Eecloo ghedaeghde, ende Jan Rijckaert gheinthimeerden verweerdere ter andere

Hendrick Saetreuver Te Ghendt : by Hendrick Saetreuver Boekdrukker], 1688-)

Services

Reference details