book

Copye van den circulairen brief, gheschreven inghevolge de orders van sijne catholiecke majesteyt, door den secretaris van de universeele depesche, aen alle sijne ambassadeurs inde uyt-heemsche hoven

1665-1700

Services

Reference details