book

Catechismvs dat is De christeliicke leeringhe ghedeylt in neghen-en-veertigh lessen voor de catholijcke ionck-heydt van de Prouincie des Artsbischdoms van Mechelen [...]

Ludovicus Makeblyde, Jan Van den Steene Tot Gent : by Ian vanden Steene, 1607]

Services

Reference details