book

Apostoliqve constitvtien ofte costvymen der ghereformeerde religieusen penitenten vande derde order S. Francois der vergaederinghe van Limbovrg, met het ceremoniael der selver [...]. Daerby ghevoeght Den reghel van Leo paus den thiensten voor de derde order voorseyt

van den Kerchove widow Tot Ghendt Gent] : by de weduwe van Ian vanden Kerchove ...], 1660

Services

Reference details