book

Apostoliqve constitvtien ofte costvymen der ghereformeerde religieusen penitenten vande derde order S. Francois der vergaederinghe van Limbovrg, met het ceremoniael der selver [...]. Daerby ghevoeght Den reghel van Leo paus den thiensten voor de derde order voorseyt

Jan van den Kerchove Tot Ghendt Gent : by de weduwe van Ian vanden Kerchove ..., 1660

Services

Reference details