book

Verdedinghe voor die edele mogende heeren Staten vande gheunieerde Provintien, teghens de lasteringhe der ghener diese t'onrechte beschuldighen van inbreucke ende onrechtveerdighe besittinghe des rijcx

1609

Services

Reference details