book

Verdedinghe voor die edele mogende heeren Staten vande ghevnieerde Provintien, teghens de lasteringhe der ghener diese t'onrechte beschuldighen van inbreucke ende onrechtveerdighe besittinghe des rijcx

M.DC.IX. 1609

Services

Reference details