book

De seer eerwaardigen, en Hoogh-geleerde theologisz faculteyt binnen Leyden, wert by my onder-geschreve gants ghedienstelijck versocht en gebeden, haar christelijck advijs en responsiven conform Gods Heylige woort, op de naar-volghende vragen te stellen ..

Geraldo Welhouck, Abraham Heidanus, Johannes Coccejus, Johannes Hoornbeeck 1658

Services

Reference details