book

Grondregelen der bouw-kunde, aengewezen in haere bezonderste deelen, zoo aengaende hunne proportien, vercierselen, als hun gebruyk

Jacques François Blondel, Pieter Norbert Van Reysschoot Tot Gend : by P. F. de Goesin ..., 1792?

Services

Reference details