book

Tolerantie vander munten nopen[de] den cours van de[n] gauden ende ziluere penninghen, loop hebbende in de landen van herwaertsouer: en[de] tot wat pryse men sal moghe[n] nooden [...] tot paesschen anno xvc Lij. Ghegheuen te Bruessel den xivj. [sic] Iunij an[n]o xvc. LXI

Filips II, Hendrik Van den Keere Gent : by Henric van den Keere, (1561)

Services

Reference details