book

Den dobbelen zielentroost ende vaderlyke leeringe, troostelijk voor de godvrugtige Christene zielen, gesteld by maniere van saemenspraeke tusschen eenen vader en zyne kinderen. Verklarende de tien geboden Gods [...]

Josse Begyn Tot Gend : by J. Begyn ...], na 1768]

More from

Services

Reference details