book

Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, al 't oude Moeso-Gotthisch, Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken word

Lambert Hermansz Ten Kate Tot Amsterdam : by Rudolph en Gerard Wetstein, 1723

Services

Reference details