book

Self-stryt dat is crachtighe beweginghe van vlees ende gheest : poëtischer wijse verthoont in den persoon ende uytte gheleghenteyt van Joseph ten tyde hy van Potiphars huys-vrouwe vverd versocht tot over-spel

Jacob Cats Tot Middelburgh : gedruckt by Hans van der Hellen, voor Ian Pietersz. vande Venne, 1621

More from

Services

Reference details