book

Vlaemsche dichtkunst in vier zangen in heldenversen beschreeven, en verrykt met geschied- en letterkundige aenteekeningen, gevolgd door de Vlaemsche prosodia

Thomas Van Loo Published in 1842 in Brugge by Noos

More from

Services

Reference details