book

Die catalogen oft inuentarisen vanden quaden verboden boucken : ende van andere goede, diemen den iongen scholieren leeren mach, na aduys der Vniuersiteyt van Loeuen. Met een edict oft mandement der Keyserlijcker majesteyt

Servaes Van Sassen Te Loeuen : geprint bij Seruaes van Sassen ..., M.CCCCC.l. 1550

Services

Reference details