chapter

De rechterlijke orde in België en haar archieven: status questionis, pijnpunten en doelstellingen

Karel Velle, Rik Opsommer, Georges Martyn, Dirk Heirbaut Published in 2004 in Brugge by Die Keure

Reference details