chapter

Het recht van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst volgens de nieuwe Rome I- verordening

Jan De Meyer, Johan Erauw, Piet Taelman Published in 2009 in Mechelen by Kluwer

Reference details