article

De weigering van partijen om in te stemmen met een conform de rechterlijke richtlijnen aangepaste vereffeningstaat: noot onder Gent 30 oktober 2008

David Cottenie (2011) TIJDSCHRIFT VOOR BELGISCH BURGERLIJK RECHT = REVUE GENERALE DE DROIT CIVIL BELGE

Reference details