article

Vertrouwen in de relatie tussen zorgverleners en patiënten met een chronische ziekte : een exploratieve kwalitatieve studie

Ann Van Hecke, Veerle Duprez, Aurélie Dubois, Maria Grypdonck (2018) VERPLEEGKUNDE

Reference details