article

Philoscia affinis Verhoeff, 1908 new to Belgium (Isopoda: Philosciidae)

Pepijn Boeraeve, Pallieter De Smedt, Gert Arijs, Stijn Segers (2017) BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE BELGE D'ENTOMOLOGIE = BULLETIN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE

Reference details