article

Greek neo-noir : reflecting a narrative of crisis

Mikela Fotiou, Nikitas Fessas, Afroditi Nikolaidou, Anna Poupou, Maria Chalkou (2017) FILMICON. JOURNAL OF GREEK FILM STUDIES

Reference details