article

Rechten van de mens : het waarborgen van het gezag van de rechterlijke macht en de bescherming van de eer en goede naam van magistraten : enkele beschouwingen bij het arrest Barfod

Dirk Voorhoof (1989) RECHTSKUNDIG WEEKBLAD

More from

Reference details